خرید کریو دانلود فیلم دانلود فیلم

کیفیت سرویس در شبکه های کامپیوتری و سایر شبکه های مبتنی بر سوییچینگ بسته ای به مجموعه الزاماتی گفته می‌شود که باید توسط شبکه برای انتقال جریانی از بسته‌ها از مبدا به مقصد برآورده شود. در واقع کیفیت سرویس قرارداد یا تضمینی از سوی شبکه به کاربر است برای فراهم کردن مجموعه ای از مشخصه های از قبل تعیین شده و قابل اندازه گیری برای سرویس مورد استفاده کاربر. شاخص های اصلی که اکثر پروتکل های کیفیت سرویس به آن استناد می کنند عبارتند از:

پهنای باند۱ : حجمی از ترافیک ( بر حسب بیت) که از یک نقطه شبکه در مدت زمان مشخصی (بر حسب ثانیه) می‌گذرد. با توجه به این تعریف واحد پهنای باند bit/sec است.

تاخیر۲ : مدت زمانی که طول می‌کشد یک بسته داده از مبدا به مقصد برسد: ممکن است تاخیر به دلایل متفاوتی در شبکه ایجاد شود. به عنوان مثال به مدت زمانی که طول می‌کشد تا هر المان شبکه هدر بسته‌ها را پردازش کند و گام بعدی در مسیریابی ترافیک را مشخص کند؛ تاخیر پردازشی گفته می‌شود. نمونه دیگری از تاخیر پردازشی مربوط به زمانی است که مقصد بسته‌های دریافتی را برای تصیح خطا بررسی می‌کند. نوع دیگر تاخیر، تاخیر انتشار است یعنی مدت زمانی که طول می‌کشد بیت‌های یک بسته، محیط انتشار مانند سیم مسی و فیبر نوری را طی کنند. همچنین بسته‌های موجود در هر نود باید مدت زمانی را در صف های خروجی هر نود معطل بمانند تا محیط انتشار برای آن‌ها فراهم گردد. مبدا نیز به مدت زمانی نیاز دارد تا تمام بیت‌های یک بسته را به محیط انتشار وارد کند که این زمان نسبت مستقیم با نرخ بیت لینک دارد.

جیتر (واریانس تاخیر)۳ : اختلاف در تاخیر بسته‌های مختلف یک جریان ترافیک که ممکن است به دلایل متفاوتی مانند ازدحام در شبکه و یا گذر از مسیرهای مختلف پیش بیاید.

از دست رفتن بسته‌ها۴ : درصدی از بسته‌های ارسالی هیچگاه به مقصد نمی‌رسند. از دست رفتن بسته‌ها ممکن است به دلیل سرریز در صف باشد. یعنی هنگامی که بسته جدیدی به یک نود از شبکه می‌رسد صف پر باشد. همچنین ممکن است به علت موانعی که در محیط انتشار وجود دارد تعدادی از بسته‌های ارسالی تخریب شود. مثلا در اتباطات بیسیم، تداخل، چند مسیرگی و متحرک بودن فرستنده یا گیرنده از جمله عواملی است که می‌تواند منجر به ایجاد یک محیط انتشار نا‌مناسب و از دست رفتن بسته‌ها شود.

امروزه کاربران شبکه اینترنت از اپلیکیشن های متنوعی استفاده می کنند. برای اینکه سرویس ارائه شده از نظر کاربر مطبوع به نظر برسد؛ شبکه باید سطح خاصی از شاخص‌های معرفی شده را برآورده کند. جدول ۱ تعدادی از این سرویس ها و الزامات کیفیت سرویس مربوط به آن ها را بر حسب شاخص‌های معرفی شده، نشان می‌دهد. همان طور که در این جدول مشاهده می‌شود VOIP نیاز به حداقل تاخیر و جیتر دارد تا صوت انتقالی از طریق بسته‌های IP از نظر کاربر طبیعی باشد. این در حالی است که انتقال VOIP پهنای باند بالایی احتیاج ندارد. ویدئو استریمینگ به پهنای باند بالا و حداقل جیتر نیاز دارد ولی نسبت به تاخیر حساسیت بالایی ندارد. کاربر اهمیتی نمی‌دهد تا شروع پخش ویدئو چند لحظه‌ای تامل کند. البته به محض شروع ویدئو، انتظار دارد آن را روان و بدون وقفه ببیند. ویدئو محاوره‌ای مانند ویدیو کنفرانس علاوه براینکه پهنای باند بالایی می‌خواهد نیازمند کمترین تاخیر و جیتر است .
ترافیک دیتا را می توان به دو دسته الاستیک و غیر الاستیک طبقه‌بندی کرد. ترافیک الاستیک می‌تواند نرخ خود را با تغییرات شبکه هماهنگ کند. این نوع ترافیک مربوط به سرویس هایی است که به تاخیر و پهنای باند (نرخ) حساس نیستند مانند ایمیل یا FTP. ترافیک غیر الاستیک (استریمینگ) مانند VOIP و ویدئو کنفرانس به تاخیر حساس است. این دو نوع ترافیک بترتیب با TCP و UDP منطبق هستند. TCP و UDP پروتکل‌هایی هستند که برای انتقال بسته‌های IP در شبکه مبتنی بر سوییچینگ بسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. TCP به ازای هر بسته‌ای که به مقصد می‌رسد برای فرستنده تاییدیه ارسال می‌کند. مشخصه دیگر TCP این است که با کنترل نرخ ارسال بسته ها از وقوع ازدحام در شبکه جلوگیری می‌کند. مکانیزم ارسال TCP منجر به تاخیر غیر قابل تحمل برای اپلیکیشن‌های حساس به تاخیر می شود لذا برای ارسال این نوع ترافیک استفاده نمی‌شود.
UDP پروتکل ارسال دیگری است که در شبکه‌های مبتنی بر IP استفاده می‌شود. در این پروتکل به ازای دریافت بسته‌ها تاییدیه ارسال نمی‌شود. با توجه به مکانیزم ارسال، تضمینی برای تحویل بسته‌ها به مقصد وجود ندارد در عوض بسته ها با تاخیر کمتری به مقصد می رسند. اپلیکیشن‌های حساس به تاخیر از این پروتکل استفاده می‌کنند.

اپلیکیشنپهنای باندتاخیرجیتراز دست رفتن بسته هانوع
VIOPپایینبالابالابالااستریمینگ
ویدئو کنفرانسبالابالابالامتوسطاستریمینگ
VoDبالامتوسطمتوسطمتوسطاستریمینگ
Streaming audioپایینمتوسطمتوسطمتوسطاستریمینگ
ایمیلپایینپایینپایینبالاالاستیک
انتقال فایلمتوسطپایینپایینبالاالاستیک
جدول۱-۱ : الزامات کیفیت سرویس برای اپلیکیشن های مختلف

برای تامین کیفیت سرویس روی بستر IP مکانیزم‌های متفاوتی پیشنهاد شده‌است. IntServ روی هر جریان از داده بصورت جداگانه تمرکز می‌کند. هر جریان سطح خاصی از سرویس را از شبکه توقع دارد. سطح سرویس درخواستی بر حسب حداقل ریت، ماکزیمم تاخیر قابل تحمل و حداقل از دست رفتن پاکت‌ها سنجیده می‌شود. شبکه بر اساس منابع موجود و تضمینی که به بقیه سرویس‌ها داده شده است تصمیم می‌گیرد که جریان را قبول یا رد کند. در IntServ برای اپلیکیشن‌هایی که تضمین نیاز دارد مسیر و منابعی از شبکه رزرو می شود.
در DiffServ و MPLS کیفیت سرویس برای هر پاکت در نظر گرفته می‌شود و بسته‌ها در هنگام ورود به شبکه بر اساس کلاس‌های در نظر گرفته شده برای کیفیت سرویس برچسب زده می‌شوند. نودهای شبکه بسته‌هایی که متعلق به کلاس‌های خاصی هستند نسبت به کلاس‌های بسته‌های دیگر در اولویت قرار می‌دهند.
هر لایه از شبکه در تضمین و فراهم آوری کیفیت سرویس نقش دارد. مثلا لایه فیزیکی ۵ با استفاده از کدهای تشخیص و تصحیح خطا، لایه پیوند داده ۶ با نوبت دهی کاربران۷ ، سنکرون کردن بسته‌های ارسالی و چک کردن خطا، لایه شبکه۸ با انتخاب بهترین مسیربرای بسته‌ها، لایه انتقال ۹ با اعمال مکانیزم‌هایی مانند کنترل نرخ و ارسال تاییدیه و لایه اپلیکیشن با اعمال مکانیزم‌های وفقی و تعامل با لایه‌های پایین‌تر در کیفیت سرویس نقش دارند.

تضمین کیفیت سرویس در شبکه‌های بیسیم/ سلولی نسبت به شبکه‌های سیمی کار پرچالشی است. کانال‌های شبکه‌های بیسیم متغیر با زمان هستند و منابع موجود در این شبکه ها مانند پهنای باند و توان محدود. از طرفی اپلیکیشن های متنوع مورد استفاده کاربران از نظر حساسیت به پهنای باند و تاخیر نیازمندی‌های متفاوتی دارد. به همین دلایل، پروتکل‌های شبکه‌های سیمی برای استفاده در محیط‌های بیسیم بهبود یافته‌اند. مثلا در لایه فیزیکی از مدولاسیون و روش های کدینگ وفقی استفاده می‌شود بدین ترتیب که با توجه به وضعیت کانال نرخ ارسال دیتا تنظیم می‌شود. TCP که در لایه انتقال استفاده می‌شود، نمی‌تواند تشخیص دهد از بین رفتن بسته‌ها بدلیل ازدحام در شبکه رخ می‌دهد و یا به دلیل وضعیت بد کانال؛ به همین دلیل ممکن است مکانیزم نادرستی را برای رفع مشکل فعال کند. WTCP پروتکل بهبود یافته‌ای است که در شبکه‌های بیسیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طراحی بین لایه‌ای ۱۰ راهکار دیگری است که برای تضمین کیفیت سرویس در شبکه‌های بیسیم/سلولی مورد توجه قرار گرفته است. در مدل‌های OSI و TCP/IP پروتکل‌های لایه‌های مختلف مستقل از هم طراحی شده‌اند و لایه‌های مجاور از طریق واسط‌های از پیش تعیین شده با هم ارتباط دارند. در حالی که در طراحی بین لایه‌ای لایه‌های مجاور و غیرمجاور به صورت پویا با هم تعامل دارند و امکان دسترسی یک لایه به اطلاعات لایه دیگر و آگاهی از تغییرا ت آن وجود دارد. این روش بستر مناسب و بهینه‌ای برای پیاده‌سازی مکانیزم‌های کیفیت سرویس فراهم می‌کند.

footnote

۱) Bandwidth
۲) Delay
۳) Jitter
۴) Packet loss
۵) Physical layer
۶) Data link layer
۷) Scheduling
۸) Network layer
۹) Transport layer
۱۰) Cross layer Design
گردآوری و تالیف : راه‌کار سرزمین هوشمند

بدون دیدگاه

شما اولین دیدگاه را ثبت کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

لطفا نام خود را وارد کنید لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. لطفا پیغام خود را وارد کنید.
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید vpn خرید کریو Google
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید vpn خرید کریو Google