خرید کریو دانلود فیلم دانلود فیلم

استخدام برنامه نویس وب

مهارت ها

ASP.NET MVC

HTML5/CSS3/JS

کتابخانه های سمت client بویژه jQuery و Bootstrap

OOP, SOA

متدولوژیهای روز طراحی سایت

سیستمهای source control مانند Git

اطلاعات شخصی

جنسیت

وضعیت تأهل

آپلود رزومه


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید vpn خرید کریو Google