پیشخوان هوشمند خبری تی نیوز

در جهت جذب عامه مردم به فناوری اطلاعات، با نگاهی ساده و کارامد متناسب با سطح دانش کاربران خود، بستری را فراهم کردیم تا به عنوان یک پیشخوان عمومی اخبار، همه بتوانند بدون پرداخت هیچ هزینه اضافی به آخرین اخبار تمام خبرگزار یهای کشور، جستجو، مشاهده اخبار ت گها و گرو ههای خبری بپردازند.

هم اکنون موتور جستجویی را در اختیار داریم که پا را از یک پیشخوان عمومی فراتر گذاشته و سروی سهای متنوع و کاربردی را در اختیار کاربران خود قرار داده؛ همچون ساخت خوشه خبری، خبرنامه ایمیلی و پیامکی، فید و ویج تهای سفارشی، ایمیل اخبار به دوستان، تصاویر و ویج تهای عمومی روی تمام ت گها و گرو هها و مشاهده اخبار به تفکیک RSS ، خبری خبرگزار ی ها و …

ویژگی های برتر تی نیوز
  • اخذ آمار متفاوت
  • نگاهی بر کلیه اخبار در یک نگاه
  • دسترسی بدون محدودیت به بیش از ١٨ میلیون عکس
  • بیش از ٥٠٠٠٠ خبر در روز
  • دسترسی بدون محدودیت به بیش از ٣٢ میلیون خبر
  • خزش بیش از ٢٠٠٠ پایگاه خبری و خبرگزاری
  • خروجی RSS

نرم افزارهای اندرویدی تی نیوز