سامانه خانه مسافر

در اقصی نقاط ایران اسلامی با توجه به علایق و سلایق مسافران و گردشگران، بخش اعظمی از مالکان، انواع مختلف واحدهای خود را به اسکان مسافران اختصاص می دهند که این امر به دلیل عدم نظارت سازمان های ذیربط بعضا باعث بروز مشکلاتی می شود که موجبات نارضایتی مسافران را ایجاد می کند.

بر این اساس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی امر با تهیه و تدوین طرح ساماندهی منازل استیجاری شخصی، تحت عنوان «خانه مسافر» و با تشکیل جلسات کارشناسی نسبت به اجرای طرح در اغلب استان های پرمسافر کشور، اقدام نموده و دبیرخانه فعالی را در معاونت گردشگری سازمان، راه اندازی کرد.

اهداف اجرای طرح:
  • فراهم نمودن شرایط امنیت مسافران
  • تامین اماکن اقامتی بر اساس علائق مسافرین با تنوع فرهنگی ، اقتصادی و اقلیمی به ویژه در مناطقی که سرمایه‌گذاری در امر تاسیسات اقامتی صورت نپذیرفته است.
  • شناسنامه‌دار نمودن ملک
  • کنترل و نظارت بر اسکان مسافرین